Informatycy w biznesie

UWAGA! ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ STUDENTÓW NA STAŻE ZAGRANICZNE. REKRUTACJA TRWA DO 19.06.2015

Celem staży zagranicznych jest zwiększenie mobilności akademickiej studentów. Staż zagraniczny powinien odbyć się w zagranicznych ośrodkach akademickich, jednostkach naukowo-badawczych bądź firmach prowadzących działalność naukowo-badawczą. Dodaną wartością stażu  może być określenie tematu pracy inżynierskiej i ewentualna dalsza współpraca  na etapie przygotowywania tej pracy.

 • Staże skierowane są do studentów II i III roku kierunku Informatyka znających język obcy w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej oraz swobodną komunikację
 • Czas trwania stażu: 4 tygodnie/128 godzin
 • Stypendium stażowe zagraniczne wynosi 7000 zł brutto z narzutami
 • Termin odbywania stażu: czerwiec-październik 2015

 

REKRUTACJA

Proces rekrutacji na staże jest dwuetapowy.

Etap 1:

Studenci zainteresowani stażami:

 • zapoznają się ze dokumentacją, w szczególności z Regulaminem staży
 • zapoznają się z ofertami stażu umieszczonymi na stronie informatycywbiznesie.vizja.net
 • przygotowują CV w języku polskim i angielskim (pamiętając o dostosowaniu dokumentu do treści poszczególnych ofert stażu)
 • zaaplikują na platformie EDUKARIERA, która znajduje się Extranet - ABK i wgrają swoje CV.

        WSTI tworzy listę rankingową w oparciu o:

 • średnią z ostatniego ukończonego roku studiów,
 • stopień znajomości j.obcego,
 • jakość CV.

Etap 2:

 • CV wybranych studentów zostaną przesłane do wiodących ośrodków naukowych,
 • wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (za pośrednictwem komunikatora internetowego) z przedstawicielami jednostki, w której odbywa się staż
 • osoba, która zaprezentuje się najlepiej na rozmowie, po dokonaniu wszystkich wymaganych formalności rozpoczyna miesięczny, płatny staż!

OFERTY STAŻY ZAMIESZCZONE SĄ W ZAŁĄCZNIKACH ORAZ NA STRONIE OFERTY STAŻE ZAGRANICZNE 2015

STAŻE REALIZUJEMY W:

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka staży po stronie WSTI:

Wiktoria Zawadzka

Biuro Projektu Informatycy w biznesie - program rozwoju uczelni WSTI, pokój 219 (godz. 9-15)

tel. 22 536 54 66,

e-mail: w.zawadzka@vizja.pl