Informatycy w biznesie

Jeśli dopiero zaczynasz studia na WSTI (jesteś studentem lub studentką I roku) i nie radzisz sobie z matematyką lub po prostu potrzebujesz powtórki – dołącz do Grupy!

Kolejna edycja planowana jest w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016.

Na pierwszych zajęciach dr Kuzak przeprowadzi kolokwium. Studenci, którzy uzyskają małą liczbę punktów będą zobowiązani do uczęszczania na zajęcia wyrównawcze.

Zajęcia są bezpłatne. Wymagana jest 100 % obecność.

 

Terminy wraz z godzinami zajęć zostaną podane w październiku 2015 r.

 

ZAPRASZAMY!