Informatycy w biznesie

W ramach projektu „Informatycy w biznesie” rozwijamy i profesjonalizujemy Akademickie Biuro Karier!

Chcemy, aby ABK było miejscem, którego aktywność realnie wpłynie na kształtowanie kariery naszych studentów i studentek. Cel ten osiągniemy poprzez wprowadzenie nowych form wsparcia: platformy EDUKARIERA, cyklu warsztatów z aktywizacji zawodowej, dyżurów doradcy zawodowego.

Zapraszamy na stronę internetową: abk.vizja.net