Informatycy w biznesie

Studenci niepełnosprawni

W ramach projektu "Informatycy w biznesie - program rozwoju uczelni WSTI" realizujemy działania na rzecz pełnego udziału osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia.

W zależności od rodzaju posiadanej niepełnosprawności studenci/tki WSTI mogą wnioskować o nieodpłatne:

  • przyznanie tłumacza języka migowego na zajęcia objęte harmonogramem studiów oraz wsparcie tłumacza podczas egzaminów, zaliczeń,  wizyty studenta/tki w dziekanacie, bibliotece, podczas konsultacji z wykładowcami itp.
  • przyznanie wsparcia asystenta dydaktycznego w zakresie ustalonym indywidualnie z każdym studentem/tką np. podczas wizyty studenta/tki w dziekanacie, bibliotece, podczas konsultacji z wykładowcami itp.
  • udostępnienie materiałów dydaktycznych z zakresu matematyki i fizyki zaadaptowanych na potrzeby studentów/tek niepełnosprawnych ("Wstęp do matematyki współczesnej", "Zarys matematyki wyższej", Fizyka nr 1, Fizyka nr 2 - więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w bibliotece)

Z myślą o studentach/tkach niepełnosprawnych ruchowo przy wejściu głównym Uczelni WSTI od ul. Pawiej została zainstalowana winda zewnętrzna, która umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich oraz innym studentom/tkom mającym problemy z poruszaniem się wjechanie do budynku Uczelni. Winda została sfinansowana w całości ze środków projektu. Połączenie windy zewnętrznej z windą przyschodową wewnątrz budynku umożliwia osobom niepełnosprawnym wjazd na parter oraz dostęp do pozostałych pięter budynku.

Kontakt:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSTI
ul. Pawia 55, pok. 219 e
01-030 Warszawa
e-mail: bon@vizja.pl