Informatycy w biznesie

UWAGA! ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ STUDENTÓW NA STAŻE KRAJOWE. REKRUTACJA TRWA DO 17.04.2015

W 2015 roku przewidujemy organizację 8 staży krajowych.

 • Staże skierowane są do studentów II i III roku kierunku Informatyka
 • Czas trwania stażu: 4 tygodnie/128 godzin
 • Stypendium stażowe krajowe wynosi 4480 zł brutto z narzutami
 • Termin odbywania stażu: kwiecień-październik 2015
 • Staż należy zrealizować zgodnie z ustalonym wcześniej programem stażu. Firmy same wybierają stażystów z zaproponowanych kandydatur

Uwaga!

Udział w stażu nie zwalnia z obowiązku brania udziału w zajęciach dydaktycznych.

Na podstawie zaświadczenia o odbyciu stażu zostaną Państwu zaliczone praktyki studenckie.

 

REKRUTACJA

Proces rekrutacji na staże jest dwuetapowy.

Etap 1:

Studenci zainteresowani stażami:

 • zapoznają się ze dokumentacją, w szczególności z Regulaminem staży
 • zapoznają się z ofertami stażu umieszczonymi na stronie informatycywbiznesie.vizja.net
 • przygotowują CV w języku polskim (pamiętając o dostosowaniu dokumentu do treści poszczególnych ofert stażu)
 • zaaplikują na platformie EDUKARIERA, która znajduje się Extranet - ABK i wgrają swoje CV.

        WSTI tworzy listę rankingową w oparciu o:

 • średnią z ostatniego ukończonego roku studiów,
 • jakość CV.

Etap 2:

 • CV wybranych studentów zostaną przesłane do firm,
 • wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielami jednostki, w której odbywa się staż
 • osoba, która zaprezentuje się najlepiej na rozmowie, po dokonaniu wszystkich wymaganych formalności rozpoczyna miesięczny, płatny staż!

OFERTY STAŻY ZAMIESZCZONE SĄ W ZAŁĄCZNIKACH ORAZ NA STRONIE OFERTY STAŻE KRAJOWE 2015

STAŻE REALIZUJEMY W FIRMACH:

Connectmedica Sp. z o.o.

BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka staży po stronie WSTI:

Zofia Baczyńska-Sielaczek

Biuro Projektu Informatycy w biznesie - program rozwoju uczelni WSTI, pokój 219 (godz. 10-16)

tel. 22 536 54 17,

e-mail: baczynska-sielaczek@vizja.pl